Upphovsrättsinnehavare

Upphovsrättsinnehavare

I enlighet med DMCA, APKChew.com-webbplatsen innehåller inte material, upphovsrätt och närstående rättigheter som (inklusive rätten till distribution) tillhör andra personer eller enheter. Om materialet har lagts ut på sajten har rättighetsinnehavaren rätt att överklaga till förvaltningen för att lösa frågan så snart som möjligt.

Det finns flera alternativ för att lösa problemet:

Ersätter den befintliga applikationen länkar till den nya applikationen, förutsatt upphovsrätten. Samtidigt måste den antingen vara av en avskalad kopia av den fullständiga ansökan eller en fullständig ansökan, men med förekomst av reklam.
En länk till applikationen ersätts av en hänvisning till Google Play eller applikationens officiella webbplats.
För att radera alla referenser till applikationssidan. För detta måste rättighetsinnehavaren bekräfta sina rättigheter till den valda applikationen som finns på webbplatsen.
Det finns flera sätt:

Skriv ett e-postmeddelande till administratören av webbplatsen, vilket anges i ansökan.
Skicka in skannade dokument för webbplatsadministration, som bekräftar förekomsten av upphovsrätt i ansökan.
Den officiella webbplatsen för applikationen, eller företaget, som är engagerad i en produktionsapplikation, måste du skapa en .txt-fil med namnet APKChew och sedan skicka en referens till den från webbplatsen. För att kontakta administrationen av webbplatsen, gå igenom med denna Gmail nedan
[e-postskyddad]
Administrationen av denna webbplats kommer att svara inom 24 – 48 timmar.