Villkor

Informationen som finns på www.APKChew.com är endast för allmän information. Information tillhandahålls av www.APKChew.com, medan vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt ger vi inga garantier eller garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, angående fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, relevans eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen, informationen eller produkterna eller relaterade tjänster eller grafik på webbplatsen för något syfte. All tillit till denna information sker därför på egen risk.

Vi ska inte på något sätt hållas ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive utan begränsning, indirekt eller följdförlust eller skada, eller förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av förlust av data eller vinst till följd av eller i samband med användningen av denna sajt.

Genom denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte är under kontroll av APKChew.com. Vi har ingen kontroll över arten, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Inkluderandet av några länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttrycks i den.

Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen igång och fungera smidigt. APKChew.com tar dock inget ansvar för, och kommer inte att hållas ansvarigt för, webbplatsen på grund av tillfällig otillgänglighet på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.